“Protoewangelia” – Księga Rodzaju 3:15

Rozpoczęliśmy naszą “podróż do Emaus” szukając w Księdze Rodzaju tekstów, które zapowiadały Mesjasza. Na początek rzucił nam się w oczy tekst z Księgi Rodzaju 3:15. Raport z naszej podroży zamieszczamy poniżej, ufając, że dla każdego, kto idzie tym szlakiem spotka z Panem, który Pisma przed nim otworzy. Sprawi tym samym, że serce zostanie nakarmione Słowem Bożym i będzie “pałać” dając wiele radości i dodając sił do kolejnego odcinka drogi do Domu Ojca.

I. Tekst Starego Testamentu

Rodzaju 3:14,15: “Wtedy Jahwe Bóg rzekł do węża: “Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (BT). Biblia Tysiąclecia dobrze tu oddaje dwukrotnie słowo hebrajskie H7779 שׁוּף shuwph na “zmiażdżyć”. W słowniku Stronga do Biblii Gdańskiej czytamy:

hebr_7779_zgniesc

II. Omówienie tekstu.

Pierwszym fragmentem do którego zajrzeliśmy była Księga Rodzaju 3:15, jest tam mowa o potomstwie kobiety, które zmiażdży głowę wężowi – szatanowi. Potomstwo węża natomiast zdoła jedynie zmiażdżyć piętę potomstwa kobiety. tekst ten bywa nazywany “protoewangelią”, wynika bowiem z niego, że szatan zostanie ostatecznie unicestwiony a razem z nim całe zło, które wprowadził. Nastanie więc czas odnowienia całego stworzenia, które będzie oddawać chwałę swojemu Stwórcy. Będzie to dokonane za pośrednictwem potomstwa kobiety. Zatem Mesjasz miał być człowiekiem, potomkiem Adama i Ewy.

III. Teksty Nowego Testamentu.

Hebrajczyków 2:14-15 “A ponieważ dzieciom przypadł udział w krwi i ciele, On również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła i wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli.
” (PD). Mesjasz, Pan Jezus miał udział “w krwi i ciele” stał się człowiekiem (potomkiem Adama i Ewy), by ostatecznie zniszczyć diabła. Myśli tego tekstu są podobne do tych z “Protoewangelii”.

1Koryntian 15:45,53-54 “Jak też napisano: Pierwszy człowiek, Adam, stał się, by być duszą żyjącą, ostatni Adam – by być duchem ożywiającym. (…) Trzeba bowiem, aby to co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. Gdy zaś to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy stanie się Słowo, które zostało napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie!”. Dzieło “ostatniego Adama”, Jezusa Chrystusa, ostatecznie pochłonie śmierć, a stanie się to przez zniszczenie szatana i jego haniebnego dzieła. To również jest myśl, która przebija się przez tekst z Rodzaju 3:15.

Rzymian 16:20 “Bóg pokoju natomiast szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana, Jezusa, niech będzie z wami”. Tekst ten pokazuje, że kościół będzie miał udział w tym dziele zniszczenia szatana. Są tu również bardzo podobne sformułowania do Interesującego nas tekstu z Księgi Rodzaju 3:15.

IV. Podsumowanie.

Widać zatem wyraźnie, ze tekst Księgi Rodzaju został słusznie nazwany Protoewangelią, jest w nim bowiem wyraźnie pokazane, że szatan i wszelkie zło jakie wprowadził do stworzenia, będzie naprawione przez potomka kobiety, którym okazał się nasz Pan Jezus Chrystus, który zetrze w proch diabła i jego dzieło. Ostateczny tryumf na szatanem “wężem starodawnym, ukazany jest w Księdze Apokalipsy w rozdziale 12:7-9 oraz 20:10.

Wszystkie wpisy z cyklu: “W drodze do Emaus”