Najstarsze i najlepsze manuskrypty – Richard OConnell

(Rozważania oparte na Ewangelii Marka 16:8-20) Niedługo po moim narodzeniu na nowo, zostałem obdarowany Biblią (NIV[1]). Pamiętam początek jej czytania, a czyniłem to uwzględniając wszystkie zawarte w niej przypisy. Przy wielu fragmentach było tam napisane: „Najstarsze i najlepsze manuskrypty nie zawierają tego fragmentu”. … Continued

Historyczne realia działalności proroków w epokach: neoasyryjskiej, neobabilońskiej i perskiej – Krzysztof Gołębiowski

Informacje ogólne na temat profetyzmu izraelskiego. Zjawisko profetyzmu jest czymś niezwykłym, nie mającym ścisłego odpowiednika w kulturach ościennych. Pewne podobieństwo, choć tylko powierzchowne, można dostrzec u kananejskich i fenickich proroków Baala. Dotyczy to wszakże pierwotnego ruchu prorockiego, obserwowanego w Izraelu … Continued

Chrystologia i cierpienie w 1 Liście Piotra – Krzysztof Gołębiowski

Chrystologia i cierpienie zajmują sporo miejsca w 1 Liście Piotra. Nie jest to może zasadniczy cel dla którego Piotr napisał tę księgę, ale stanowi istotne jego uzupełnienie, czy raczej wsparcie zasadniczej argumentacji. Aby dokładniej uchwycić tok myśli Piotra w powyższych … Continued