Autentyczna wiara

Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę.
List do Hebrajczyków 11,17

abrahamTylko jeśli żyjemy w autentycznej wierze, jesteśmy w stanie rozpocząć dzieło w miły Bogu sposób, kontynuować je i skończyć w tym samym duchu. Abraham nie tylko postawił pierwszy krok na drodze, na której miał ofiarować swojego syna, ale szedł nią wytrwale, aż osiągnął wyznaczone przez Boga miejsce: “Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój! A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój! I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego” (1. Mojż. 22,6-10).

Był to czyn wiary w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa. Nie było w nim krzty pozoru, obłudy, czczej paplaniny – rzeczy skrywających serce oddalone od Boga. Abraham nie powiedział: “Idę, Panie!”, pozostając na miejscu. U niego każdy ruch i każde słowo przepełnione były autentyzmem. Łatwo jest czynić widowisko ze swojego rzekomego oddania, gdy nikt nie żąda jego dowodu. Łatwo jest powiedzieć: “Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę (…). Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie” (Mat. 26,33.35), ale trudniej wykazać się stanowczością, gdy nadchodzi pokusa. Gdy Piotr został wystawiony na próbę, całkowicie zawiódł. Wiara nie mówi o tym, co zamierza uczynić, lecz w mocy Pana czyni, co potrafi. Nie ma nic żałośniejszego niż pycha i zuchwalstwo. Natomiast wiara działa, gdy jest wystawiana na próbę, a dopóki nie nadejdzie jej moment, zadowala się swym skromnym miejscem w ukryciu i w cichości.

Kartka z kalendarza “Dobry Zasiew” z dnia 11 lipca 2015r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.