Józef

Józef jest kolejną postacią, która przykuła naszą uwagę podczas “drogi do Emaus”. Zadziwiająco dużo jest analogii z życia Józefa do Pana Jezusa. Przyjrzymy się tylko niektórym z nich. Henryk Turkanik w swojej książce “Wstęp do Starego Testamentu” na str. 75 napisał: “Postać Józefa jest najpiękniejszym obrazem Pana Jezusa Chrystusa (ok. 130 analogii)”. Na naszym spotkaniu omówiliśmy tylko te analogie, które naszym zdaniem są najważniejsze. Analiza poniższych tekstów okazała się dla nas bardzo budująca. Po raz kolejny zobaczyliśmy jak wiele jest treści o naszym Panu w Księdze Rodzaju. Zostaliśmy nakarmieni i pokrzepieni duchowo odczuwając obecność naszego Pana w tej podróży.

Józef

Pan Jezus

Rodzaju 41:43  Kazał także obwieźć go w swoim drugim powozie po całej ziemi egipskiej. Gdy powóz się zbliżał, wołano: Na kolana! Tak ustanowił go zarządcą całego Egiptu.

Filipian 2:10  po to, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano: istot, które są w niebie, na ziemi i pod ziemią,

(Rdz 41:46) Józef miał lat trzydzieści, gdy stanął przed faraonem, królem Egiptu. Józef wyszedłszy od faraona objeżdżał cały kraj.

(Łk 3:23) A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego;

Genesis 41:55 Faraon … Idź do Józefa i, co on wam powie, czyńcie. ”

Jn 2,5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie“.

Księga Rodzaju 45:1 Józef dał się poznać swym braciom.

Łukasza 24:31 Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go.

Rodzaju 45:7  Bóg posłał mnie przed wami, aby przynajmniej część spośród was uratować w waszym kraju i pomóc wam doczekać powszechnego ocalenia. (BG „oswobodzenie wielkie”)‏

1 List Jana 4:9 Bóg zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

Genesis 45:18 Zabierzcie ojca waszego oraz wasze rodziny i przyjdźcie do mnie

Mateusza 11:28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, że jest zmęczony … a Ja was pokrzepię.

Genesis 45:26-28 A oni mu odpowiedzieli: “Józef żyje! …

Łukasza 24:5 Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj

Rodzaju 46:30 Potem Izrael rzekł do Józefa: “Teraz pozwól mi umrzeć, bo widziałem twoją twarz, że nadal żyje.

 

Łukasza 2:29  i uwielbiając Boga, powiedział: Teraz, Panie, puszczasz sługę Twego w pokoju, według Twego słowa.

30  Widziały już bowiem moje oczy zbawienie Twoje,

(Rdz 47:23) Potem Józef przemówił do ludności: “Oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię.

(2Ko 9:10) Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

Rodzaju 47:23  Wtedy powiedział Józef do całego ludu: Popatrzcie, nabyłem już dla faraona was samych i wasze pola.

1 Koryntian 6:19  Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?20  Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Rodzaju 45:3  W końcu powiedział Józef do swoich braci: Ja jestem Józef.

Rzymian 11:25  Nie chciałbym, bracia – byście nie byli zbyt zadufani w sobie utrzymywać was w nieświadomości co do tej oto tajemnicy: Zatwardziałość części Izraela będzie trwała tak długo, jak długo nie nawrócą się w całej pełni poganie.26  I w ten sposób cały Izrael osiągnie zbawienie, zgodnie z tym, co zostało napisane: Z Syjonu przyjdzie Zbawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.

Dan 12:1 (…) W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze.

Chociaż tylko Jezus był naprawdę bezgrzeszny, Józef jest jednym z niewielu ludzi, o których Biblia nie wspomina o żadnym grzechu. „Postać Józefa jest najpiękniejszym obrazem Pana Jezusa Chrystusa” – H. Turkanik.

 

Wszystkie wpisy z cyklu: “W drodze do Emaus”