Czy jesteś dobrym zarządcą łaski Bożej?

mp3
      Plik audio